personen

Meijert Meijerts Hartsma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 18-03-1611 - 21-02-1612
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.