personen

dr. Pieter de Hinojossa

heer van Wena.

Ook bekend als Pieter de Hiniossa, Pieter de Hynojossa.

geboren: -
overleden: 04-05-1616

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft afwijkende overlijdensdatum 14 in plaats van 4 mei.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXV.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1474.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 29-05-1581 - 09-09-1597
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 15-01-1597 - 16-05-1607
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 19 augustus. Beëindiging wegens benoeming tot president-raadsheer van het Hof van Holland.

functie: president-raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 26-05-1607 - 04-05-1616
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.