personen

Syds van Osinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 284 en II, 194, maar zonder leefjaren.
Overig: was grietman van Doniawerstal 1618-1652.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 349.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 30-05-1623 - 18-03-1625
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-03-1631 -
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-04-1641 - 03-05-1644
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.