personen

Nicolaas Jacobsz. Wijtmans

geboren: ca. 1648
overleden: 1720

lid Vroedschap van Gorinchem (1687 - 1720).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 107v.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 32 (1946) 18.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-03-1705 - 16-02-1708
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...