personen

dr. Simon van Halewijn

geboren: 1654
overleden: 1733

lid Oudraad van Dordrecht (1685 - 1693).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1693.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 151.

Veldhuijzen, G., Nieuwe heeren nieuwe kussens. Het regentenpatriciaat van Dordrecht 1672-1685 (Dordrecht 1988) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1689 - 30-04-1691
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...