personen

mr. Cornelis Felix van Maanen

geboren: 09-09-1769 te 's-Gravenhage
overleden: 14-02-1846 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 2.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 288.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 1 (1910) 268.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 803.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 67.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 10-04-1795 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-03-1803 - 10-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Justitie en Politie
van: 10-12-1807 - 11-04-1809
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslagen.

functie: conseiller
instelling: Conseil d' Etat
van: 01-09-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

Service extraordinaire

functie: president
instelling: Cour ImpƩriale en Hollande
van: 11-1810 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...

Installatie 1 maart 1811.

functie: eerste president
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 04-10-1815 - 03-09-1830
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 05-10-1830 - 31-03-1842
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 31-03-1842 -
anderen met deze aanstelling...

Op 3-9-1830 werd Van Maanen tot minister van Staat benoemd, maar op 5-10-1830 weer tot minister van Justitie; 31-3-1842 werd hij wederom tot minister van Staat benoemd.