personen

Cyprianus van Oosterzee

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Lemsterland 1635-1641.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 371.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1638 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1637-1640.