personen

dr. Abraham van Helsdingen

geboren: 1710
overleden: 1758

lid Vroedschap van Den Briel (1736 - 1758).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 4, 25 en 26.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-04-1751 - 01-11-1753
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot commies van de hoofdelijke betaling bij de Admiraliteit te Amsterdam (H. de Jager, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) [Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903]).