personen

Adriaen Sebastiaensz. van der Graeff

geboren: -
overleden: 24-10-1681

lid Oudraad van Dordrecht (1664 - 1681).

bron voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 212.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-01-1676 - 11-01-1680
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...