personen

dr. Ewout Evertsz. van Bleyswijk

geboren: 1651
overleden: 09-05-1723

lid Veertigraad van Delft (1681 - 1723).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 73.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-03-1693 - 14-03-1696
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1705 - 30-04-1708
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 27-02-1719 - 09-05-1723
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: datum van ingang. Beƫindigd door overlijden.