personen

mr. Hugo Adriaan van Bleyswijck

geboren: 01-01-1740 te Enkhuizen
overleden: 18-09-1821 te Enkhuizen

lid Vroedschap van Enkhuizen (1771 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 39.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 120.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 138.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 347.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1778
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1778 - 30-04-1781
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-12-1781 - 11-12-1783
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1784 - 30-04-1787
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1787 - 02-05-1790
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-03-1789 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 14-04-1803 - 01-05-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 27-02-1810
namens: Amstelland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 18-09-1821
anderen met deze aanstelling...