personen

Floris van Borselen

heer van Souburg.

geboren: -
overleden: 1447

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII en XXXVII.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 446.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 264.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gouverneur
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-10-1430 - 01-11-1432
anderen met deze aanstelling...

Samen met Filips en Frank van Borselen.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-11-1432 - 03-04-1447
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1429.