personen

Jan Hodshon

geboren: 12-07-1758 te Amsterdam
overleden: 25-02-1827 te Amsterdam

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 87.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 12-05-1807 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Conseil Général de Commerce
van: 1812 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...