personen

Aulus van Sminia

geboren: 1732
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 22-04-1760 - 26-05-1768
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon, omdat alleen de voorletter en de geslachtsnaam bekend zijn.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-05-1767 - 27-04-1768
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...