personen

mr. Adriaan Pieter comte (empire) Twent van Raephorst

heer van Raaphorst en Rozenburg.

Ook bekend als Twenth van Raephorst, Graaf van Rozenburg..

geboren: 1745
overleden: 1816

lid Vroedschap van Gouda (1769 - 1795).

opmerkingen

Adelstitels: graaf van Rozenburg 1810, comte 1811.
Overig: Twent werd op 6 juli 1806 benoemd tot Honorair Kamerheer van Lodewijk Napoleon.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 235.

Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad: Gouda, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 377.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 58.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1778 - 30-04-1784
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1787 - 30-04-1790
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1790 - 28-01-1795
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 31-07-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 30-03-1803 - 01-05-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
van: 01-05-1805 - 01-02-1807
anderen met deze aanstelling...

In februari 1807 al voormalig lid van de commissie genoemd.

functie: directeur-generaal
instelling: Algemene Administratie van de Waterstaat
van: 20-01-1807 - 01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 31-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.

functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Waterstaat
van: 02-1808 - 28-12-1808
anderen met deze aanstelling...

Was provisorisch met de funtie belast.

functie: minister
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 28-12-1808 - 22-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van de Waterstaat
van: 22-05-1809 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...