personen

mr. Saecke Alefsz. van Idsinga

Ook bekend als Saco van Idsinga.

geboren: ca. 1628
overleden: 24-03-1697

bronnen voor de persoonsgegevens

Haagsma, S., Lijst van ambtenaren en beambten bij het collegie ter admiraliteyt in Vrieslandt (1899; handschrift 9360 in bibliotheek Tresoar ) 2.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 184 en II, 123.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ontvanger-generaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-12-1661 - 04-05-1679
anderen met deze aanstelling...

Smits (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1665. Beƫindiging wegens benoeming tot advocaat-fiscaal.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-04-1679 - 12-11-1691
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging op eigen verzoek. Haagsma (zie institutionele toelichting) geeft onjuiste zittingstermijn 1671-1696.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1684 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1683 en 1685.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1692 - 08-02-1695
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...