personen

Jan Francosz. Graswinckel

geboren: 1599
overleden: 30-05-1668

lid Veertigraad van Delft (1638 - 1668).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Graswinckel, D.P.M., Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht ('s-Gravenhage 1956) 345.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 123.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1655 - 30-04-1658
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...