personen

dr. Nicolaas Vrijburgh

geboren: 1661
overleden: 1737

lid Vroedschap van Alkmaar (1693 - 1723).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 28-01-1697 - 01-02-1699
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 22-01-1701 - 21-01-1703
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-02-1705 - 09-02-1707
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...