personen

H. Schotanus à Sterringa

geboren: -
overleden: 1678

lid Vroedschap van Franeker ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1678.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1661 - 30-04-1663
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1677 - 1678
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beëindigd door overlijden vóór 10 oktober.