personen

jonkheer Frederick van Vervou

Ook bekend als Frederick van Vervou van Martenahuis.

geboren: 1550
overleden: 1621

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geven afwijkend geboortejaar 1557.
Buitenlandse adelstitel: Engelse ridderslag 1620.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 270 en II, 184.

Nienes, A.P. van en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders (Leeuwarden 2002) 622.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 1302.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 128.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-05-1616 - 30-05-1619
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1619 - 12-06-1621
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden. Einddatum: laatste presentie.