personen

dr. David Jacobsz. van der Heul

Ook bekend als David Jacobsz. Verheul, David Jacobsz. van den Heuvel.

geboren: ca. 1580
overleden: -

lid Vroedschap van Den Briel (1618 - 1626).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1626.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 1 en 51

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-09-1621 - 11-09-1624
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...