personen

dr. Adriaan Hallincg

geboren: 1681
overleden: 1741

lid Oudraad van Dordrecht (1711 - 1741).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 5 (1951) 143.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 672.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-04-1730 - 06-05-1731
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1733 - 30-04-1736
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1736 - 30-04-1737
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.