personen

Frederik van Inthiema

geboren: -
overleden: 1652

lid Vroedschap van Workum (1637 - 1652).

bron voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 34.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-05-1639 - 01-05-1642
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-05-1643 - 03-05-1646
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...