personen

dr. Hubert Gerard Nahuijs

geboren: 1725
overleden: 1771

lid Vroedschap van Monnickendam (1747 - 1771).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 231.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1755 - 30-04-1758
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-08-1758 - 04-09-1760
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1763 - 30-04-1766
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...