personen

Johan Teding van Berkhout

geboren: ca. 1623
overleden: 1696

lid Vroedschap van Den Briel (1666 - 1696).

bronnen voor de persoonsgegevens

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 345.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 47 (1993) 74.

Jager, H. de, Het geslacht Tromp (Rotterdam 1883)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1676 - 30-04-1678
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1682 - 30-04-1684
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...