personen

Philip Julius comte (empire) van Zuylen van Nijevelt

geboren: 1743
overleden: 1826

opmerkingen

Adelstitel: comte 1811.
Overig: In 1801 was Van Zuylen van Nijevelt Generaal-Majoor.

bronnen voor de persoonsgegevens

Azimi, V., Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814 (Parijs, 2000) 261.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 558, 569.

Ringoir, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940 ( 's-Gravenhage, 1981) 2, 7.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 58.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1702.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Raad van Oorlog
van: 03-12-1801 - 11-06-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: grootkamerheer
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 1809 - 01-09-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: voorzitter
instelling: Hoog Heraldiek College
van: 01-10-1809 -
anderen met deze aanstelling...

Geen afzonderlijke benoeming, waarschijnlijk zitting qualitate qua.

functie: sénateur
instelling: Sénat Conservateur
van: 30-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...