personen

dr. Simon van Veen

heer van Drakestein en de Vuursche, Hoogeveen.

geboren: -
overleden: 26-10-1610

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Drakestein 1610, Hoogeveen 1600.
Overig: was pensionaris van Leiden 1590-1595.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 3 (1908) 369 en 8 (1913) 30.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 10-01-1595 - 13-12-1607
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadsheer.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 10-01-1595 - 31-12-1606
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 17-01-1595 - 31-12-1606
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 20-03-1607 - 26-10-1610
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 9 april. Beëindigd door overlijden.