personen

dr. Johan Alarsz. Boelissen

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Gorinchem (1646 - ).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft 1645 als aanvang. Einde tussen 1655 en 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 73v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1657 - 30-04-1660
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1660 - 22-09-1662
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-11-1664 - 28-10-1665
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...