personen

Jan Schreuder Haringman

geboren: 1747
overleden: 1811

opmerkingen

Overig: Haringman was Schout bij Nacht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 543.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 113.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Hoge Militaire Vierschaar (2)
van: 18-03-1807 - 16-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Hoge Militaire Vierschaar in Holland
van: 16-07-1810 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...