personen

Willem ridder van Egmond

heer van IJsselstein.

geboren: ca. 1387
overleden: 1451

opmerkingen

Adelstitel: ridder 1416.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXVI.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 457.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 268.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 342.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 13-08-1428 - 24-06-1430
anderen met deze aanstelling...

Aangesteld door Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondië na de Zoen van Delft.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-06-1431 - 01-11-1432
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-05-1433 - 31-10-1440
anderen met deze aanstelling...

Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1440-1445. Memroialen Rosa geeft 1433-1440 en 1445.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 02-12-1445 - 24-12-1451
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.