personen

dr. Lambert Reynst

geboren: 1613
overleden: 08-12-1679

lid Vroedschap van Amsterdam (1649 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 452.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-11-1649 - 14-03-1655
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 1 (Haarlem 1905) 452 geeft einde februari, hier is echter de einddatum afgeleid van de aanvangsdatum van de opvolger.