personen

Lieuwe Mellema

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: de voornaam is onzeker.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 -
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.