personen

Jacob Florisz.

geboren: -
overleden: 1598

lid Vroedschap van Enkhuizen (1587 - 1598).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-09-1597 - 1598
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.