personen

Pieter Cats

geboren: 13-01-1763 te Leeuwarden
overleden: 17-01-1832 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 62.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 183.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 142.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 30-07-1799
namens: District Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 15-04-1831
namens: Leeuwarden, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 25-09-1816 - 01-07-1822
anderen met deze aanstelling...