personen

Duco Martena van Burmania

geboren: 1656
overleden: 21-10-1684

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 61 en II, 44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1670 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1669 en 1671.