personen

Binnert Philip Aebinga van Humalda

geboren: 1709
overleden: 14-10-1791

opmerkingen

Overig: was grietman van Hennaarderadeel 1767-1791.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 3 en II, 4.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 371.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1770 - 07-04-1773
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1773 - 11-02-1776
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...