personen

dr. Marinus Stavenisse

geboren: 1601
overleden: 1663

lid Vroedschap van Zierikzee (1632 - 1655).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder in de orde van St. Michiel (Frankrijk).
Overig: was pensionaris van Zierikzee 1641-1654.

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 354.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 17-04-1654 - 10-1663
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Beëindigd door overlijden vóór 15 oktober (begraven).