personen

dr. Andries de Graeff

geboren: 1611
overleden: 30-11-1678

lid Vroedschap van Amsterdam (1665 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.
Buitenlandse adelstitel: ridder H.R.R. door keizer Leopold I op 19 juli 1677.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 520.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1650 - 08-05-1652
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beƫindiging wegens benoeming tot rekenmeester in de Grafelijkheidsrekenkamer.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 19-01-1652 - 13-03-1657
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1658 - 03-05-1660
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-06-1661 - 30-04-1664
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...