personen

Sijds Anthony van Galama

Ook bekend als Sixtus Anthonius van Galama.

geboren: 1673
overleden: 24-06-1737

lid Vroedschap van IJlst ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 120 en II, 76.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 06-02-1732 - 30-04-1733
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1734 - 06-1737
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beƫindigd door overlijden op 24 of 28 juni.