personen

Christoffel Hendriksz.

Ook bekend als Christoffel Hendriksz. Grauweijck.

geboren: ca. 1561
overleden: -

lid Raad van Kampen (1596 - 1619).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 415

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 121a.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1601 - 31-03-1603
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1602.