personen

Gerrit Lucasz.

geboren: 1590
overleden: 13-06-1650

lid Vroedschap van Enkhuizen (1626 - 1650).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 23 (1969) 267.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1634 - 31-01-1636
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1641 - 30-04-1642
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1643 - 10-03-1644
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 10-02-1646 - 03-03-1647
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.