personen

Christoffel Sprakel

geboren: 1682
overleden: 05-1728

lid Raad van Zwolle (1708 - 1711). lid Raad van Zwolle (1722 - 1728).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 627.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 558-559.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 14-10-1726 - 05-1728
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Beëindigd door overlijden vóór 21 mei (begraven).