personen

dr. Harman Henrik van de Poll

geboren: 1697
overleden: 1772

lid Vroedschap van Amsterdam (1723 - 1748).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1748.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 752.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1728 - 30-04-1731
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...