personen

dr. Pieter Abraham de Jonge

geboren: 1741
overleden: 08-01-1813

lid Vroedschap van Zierikzee (1773 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 700.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-03-1784 - 1795
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...