personen

Hendrick van Wijckel

geboren: 1649
overleden: 31-10-1719

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1706-1710.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 382.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 410 en II, 284.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-03-1677 - 10-04-1679
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-04-1679 - 18-06-1706
anderen met deze aanstelling...

Nam het ambt waar voor zijn zoon Johannes Saaksma van Wijckel van 19 juni 1706 tot 13 mei 1707.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1707 - 12-05-1710
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1716 - 1716
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...