personen

Duco van Burmania

geboren: 1687
overleden: 04-09-1746

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 64 en II, 45.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-05-1710 - 30-04-1716
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...