personen

mr. Meinardus Siderius

geboren: 1754
overleden: 1829

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 204.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 218.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 213.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1031.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 17-03-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 14-04-1795 - 17-07-1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 06-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Wolvega
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 26-04-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 29-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Drachten
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...