personen

Adam Jacobsz. Cortleven

geboren: -
overleden: 04-1684

lid Vroedschap van Enkhuizen (1654 - 1684).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Bonke geeft 17 april als overlijdens-, De Nederlandsche Leeuw als begraafdatum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 128.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 88 (1971) 286.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-03-1662 - 02-03-1663
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-02-1667 - 14-03-1668
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 31-03-1670 - 12-03-1671
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-01-1676 - 30-04-1678
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...