personen

mr. Horatius Knijff

geboren: 1628
overleden: 12-01-1679

lid Vroedschap van Bolsward ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 302.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1652 - 12-05-1655
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1655 - 30-04-1658
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de stadhouder van Friesland op 28 juni.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 16-11-1660 - 10-10-1678
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 11-10-1678 - 12-01-1679
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.