personen

mr. Adrianus Canter Visser

geboren: 1707
overleden: 19-07-1782

opmerkingen

Overig: was grietman van Dantumadeel 1753-1782.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 268.

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1758 - 01-05-1760
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-05-1760 - 30-04-1761
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-05-1762 - 13-05-1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) heeft 1763 als aanvangsjaar.